Dożynki diecezjalne w Górze Św. Anny

Dożynki diecezjalne w Górze Św. Anny

20 września 2015 r., w Górze Św. Anny odbyły się dożynki diecezjalne połączone z dożynkami gminnymi. W dożynkach tych udział wzięła również delegacja z Zalesia Śląskiego wraz z koroną dożynkową.

Dożynki wiejskie w Zalesiu Śląskim

Dożynki wiejskie w Zalesiu Śląskim

6 września 2015 r., mieszkańcy Zalesia Śląskiego wspólnie dziękowali za tegoroczne zebrane plony. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. o godz. 10.30, której przewodniczył ks. proboszcz Teodor Smiatek. Podczas mszy św.