Dożynki parafialne

Dożynki parafialne

Cała uroczystość dożynkowa odbyła się o godz. 10:30 od mszy św. celebrowanej przez naszego księdza proboszcza. Przedtem jednak procesją udano się do domu starosty, gdzie była korona – w tym