Józef Wilkowski

Patron naszej szkoły w Zalesiu Śląskim, żył w latach 1887-1967. Urodził się tu w rodzinie chłopskiej. Ukończył szkołę ludową i kursy rolnicze. Był uczestnikiem I wojny światowej w armii niemieckiej.

Józef Wilkowski

Józef Wilkowski

W latach 1918-20 był członkiem polskiej Powiatowej Rady Ludowej w Strzelcach Opolskich, przewodniczącym polskiej Rady Ludowej w Zalesiu Śląskim, działaczem Związku Rolników Polskich na Śląsku i przywódcą zwycięskiego strajku rolnego chłopów polskich.

9 XII 1919 r. wybrany został na członka zarządu gminy w Zalesiu Śląskim. Od 1918 roku był działaczem Banku Ludowego w Strzelcach Opolskich.

W latach 1919-21 był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Brał udział w I powstaniu śląskim. W okresie od 1920 do 1921 był przewodniczącym gminnego Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Zalesiu Śląskim i członkiem powiatowego Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Strzelcach Opolskich. Stał się ofiarą szykan i napadów ze strony bojówek niemieckich.

W roku 1921 walczył w III powstaniu śląskim. Na skutek prześladowań schronił się w Polsce, przebywając początkowo w Zagłębiu Dąbrowskim, a w okresie VII 1922 -II 1923 w Mysłowicach. W latach 1923-39 ponownie mieszka w Zalesiu Śląskim, aktywnie działając w Związku Polaków w Niemczech i będąc członkiem Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego w Zalesiu Śląskim i zasiadając we władzach powiatowych Towarzystwa w Strzelcach.

W okresie lat 1930-39 był wybitnym działaczem Górnośląskiego Zjednoczenia Rolników, organizatorem licznych kursów rolniczych. Działacz ” Lutni” i chóru męskiego „Piast” w Zalesiu Śląskim. W domu Wilkowskiego odbywały się liczne imprezy narodowo-polskie (wieczornice, prelekcje, kursy przysposobienia rolniczego, nauka j. polskiego i historii Polski). Posyłał swe dzieci do polskiej szkoły prywatnej w Jemielnicy.

11 IX 1939 roku aresztowany przez gestapo i zesłany do obozu Buchenwaldzie 25 III 1942 roku władze hitlerowskie skonfiskowały dom i gospodarstwo Wilkowskich, wysiedlając jego żonę i siedmioro dzieci do powiatu niemodlińskiego.

Po 1945 roku był rolnikiem w Zalesiu, działaczem Banku Ludowego i „Rolnika” w Strzelcach Opolskich, członkiem licznych organizacji społecznych. Podejmował i realizował wiele inicjatyw w rodzinnej miejscowość (budowa szkoły, dróg, sieci wodociągowej i in.). Zmarł w Zalesiu Śląskim i pochowany został na cmentarzu parafialnym przy grobie Powstańców Śląskich. Został odznaczony m. in. Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi.