Zasłużeni Zalesia Śląskiego

Wśród mieszkańców naszej miejscowości nie zabrakło postaci, które w sposób szczególny zapiszą się w jej historii. To osoby, które swoją postawą, pracą i zaangażowaniem wniosły wiele w życie społeczne mieszkańców Zalesia Śląskiego. To osoby, które zasługują w szczególny sposób na uznanie oraz wyróżnienie.

Józef Wilkowski

Patron naszej szkoły w Zalesiu Śląskim, żył w latach 1887-1967. Urodził się tu w rodzinie chłopskiej. Ukończył szkołę ludową i kursy rolnicze. Był uczestnikiem I wojny światowej w armii niemieckiej.

Więcej o Józefie Wilkowskim

Bronisław Szura

Honorowy i oddany duszą i ciałem człowiek w naszej jednostce. Urodzony 31 sierpnia 1935 roku. Do OSP wstąpił w Zalesiu Śl. gdzie przywędrował w 1953 roku.

Więcej o Bronisławie Szura

Władysław Wilkowski

Odznaczony został Złotym Znakiem Związku OSP RP w 1996 roku. Urodził się 15 czerwca 1925 roku. Wstąpił do OSP w swej rodzinnej jednostce w 1945 roku i został wybrany na stanowisko naczelnika, które pełnił przez 30 lat, aż do roku 1975.

Więcej o Władysławie Wilkowskim

Zbigniew Korczyński

pierwszy druh nie tylko w naszej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej, ale i w gminie odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Więcej o Zbigniewie Korczyńskim