Nowy budynek szkoły podstawowej

Tradycje polskości podtrzymywało w Zalesiu Śląskim wiele rodzin, a wśród nich rodzina Wilkowskich. Jej senior – znany działacz powstańczy – zainicjował budowę otwartej 1 maja 1965 r. nowej szkoły podstawowej, w którą włożył wiele serca.

Wtedy to mieszkańcy sołectwa wprowadzili Józefa Wilkowskiego do pachnącego jeszcze świeżą farbą budynku, do której wtedy uczęszczało kilkoro jego wnucząt. Na uroczystości otwarcia nowej szkoły obecni byli m.in. kurator Okręgu Szkolnego Opolskiego – St. Micek, I sekretarz KP PZPR – St. Przybycień, przewodniczący Prezydium PRN – Wł. Ciomperlik, przewodniczący Powiatowego Komitetu FJN – J. Rychel oraz gospodarze gromady.

Masowo stawiło się miejscowe społeczeństwo, które po ostatnim apelu na podwórzu jeszcze starej szkoły przy ul. 15-grudnia (dziś św. Jadwigi), przemaszerowało wraz z młodzieżą w pochodzie z orkiestrą do nowego budynku. Z bardzo starannie przygotowanym programem artystycznym wystąpili uczniowie zalesiańskiej szkoły.