Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim

O pierwszej szkole w Zalesiu Śląskim wspomina wpis z 1679 roku. Zbudowana była z drewna i nie mająca jeszcze osobnego pomieszczenia lekcyjnego. Z tego powodu nauka w szkole do 1818 roku odbywała się w izbie nauczyciela. W roku 1687 po wizytacji stwierdzono niską frekwencje uczniów czego przyczyną była nieobowiązkowa nauka. Sytuacja ta jednak zmieniła się po 1727 roku.

Przeczytaj więcej o szkole podstawowejj w Zalesiu Śląskim wybierając odpowiednią pozycję w menu głównym.