Osiedle Popice

Popice powstały w latach 1822-1825 i zamieszkiwało je około 40 osób. Wchodziły w skład folwarku. Jak legenda głosi osadę tą zbudował nie jaki Pop i stąd nazwa Popice. Osadnicy początkowo sprowadzani byli z Niemiec, a każdy otrzymał należny mu kawałek ziemi, ale obowiązkowo musiał pracować na dworze. U progu XX wieku osada liczyła 33 domy. Na wschód od Popic znajdował się Górniok, a od południa było Piekło – nazwane tak z powodu opowieści o pokazujących się tam duchach.

Obecnie w Popicach znajduje się bardzo piękna i zadbana kapliczka, którą postawiono tuż przy drodze. Według relacji mieszkańców przysiółka, kapliczka ta stanęła tu gdzieś w połowie XIX stulecia. Na jej szczycie jest umieszczona mała dzwonnica, która dzwoni gdy ktoś umrze. Od trzydziestu lat opiekę na kapliczką sprawuje pani Elżbieta Syrek, która obowiązek ten przejęła po swojej teściowej. Co roku w maju odbywa się tu nabożeństwo majowe. Przy kapliczce tej odbyła się już także msza św. za wszystkich chorych z parafii. Mieszkańcy Popic wspólnie dbają o swoją kapliczkę. W 1997 została ona gruntownie wyremontowana. Dach został pokryty blachą, którą wykorzystano jako pozostałość po remoncie dachu kościoła w Zalesiu Śląskim. Wnętrze jej pomalowano.

Dokładnie o historii tej kapliczki mało wiadomo. Dużo jednak na temat uroczystości związanych z kapliczką wie pani Adelajda Proksza oraz Anna Bienia, która twierdzi, że kiedyś w kaplicy był tylko obraz, z którym chodzono na pielgrzymki na Górę św. Anny. Dopiero w latach dwudziestych XX w. w kaplicy pojawiła się figurka Najświętszej Marii Panny, którą podarowała jedna z mieszkanek Popic. Figurkę tę również zabierano na pielgrzymki.

Zaprzyjaźniony z naszą redakcją pan Marian Horyczny (były mieszkaniec Zalesia Śląskiego), nadesłał do nas ciekawą starą fotografię (niestety nie jest znana data wykonania fotografii), która przedstawia kapliczkę w Popicach oraz dziewczyny, które otaczają figurkę Najświętszej Marii Panny, z którą mieszkańcy Popic uczęszczali w pielgrzymce do Góry Św. Anny.

Pan Marian przekazał nam, że jego babcia Konstantyna z domu Ochman, urodzona w roku 1896, jako dziewczynka uczęszczała już na takie pielgrzymki niosąc figurkę, zatem prawdopodobne jest, że figurka ta pojawiał się w Popicach znacznie wcześniej niż w latach 20-tych XX wieku. Jeśli któryś z naszych czytelników posiada wiedzę na temat dołączonej fotografii i wie kto na niej się znajduje to prosimy o kontakt.

Pan Marian podzielił się również z nami opowieściami jego babci, z których wynika, że jej dziadek Kacper Ochman, był jednym z pierwszych osadników Popic a przybył z Nadrenii-Westfalii na początku XIX wieku. Panu Marianowi dziękujemy za nadesłane informacje.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy również od innego byłego mieszkańca Popic, pana Joachima Nierle, również kilka ciekawych starych fotografii, które przedstawiają karczmę w Popicach, która funkcjonowała przed II wojną światową i istniała prawdopodobnie do roku 1975-1976.

Share this article: