Rewitalizacja rynku w Zalesiu Śląskim zakończona

Rewitalizacja rynku w Zalesiu Śląskim zakończona

Rewitalizacja rynku w Zalesiu Śląskim zakończona

📅13 grudnia 2020, 15:52

Umowa na wykonanie prac związanych z rewitalizacją rynku w Zalesiu Śląskim, została podpisana 9 września 2020 r. z firmą GABART z Izbicka. Firma w szybkim tempie realizowała poszczególne etapy prac i 25 listopada 2020 r., odbył się odbiór końcowy robót.

W wyniku prac zostały ułożone nowe granitowe krawężniki w ilości 140mb, utworzono nowy parking z kostki granitowej na 5 pojazdów osobowych, przygotowano nową lokalizację pod słup ogłoszeniowy, ustawiono nową ławkę w pobliżu miejsca gdzie zawiśnie tablica informacyjna na temat miejscowości. Przy okazji firma dokonała udrożnienia kanalizacji deszczowej oraz wyregulowała dwie studzienki deszczowe. Pozostała część prac zostanie już wykonana na wiosnę a będą to nowe nasadzenia, posiana zostanie trawa oraz wykonane zostaną prace porządkowe.

Całość kosztów inwestycji zamknęła się w kwocie 103 614,18 zł.

Share this article: