Remont drogi powiatowej w Zalesiu Śląskim

Remont drogi powiatowej w Zalesiu Śląskim

Remont drogi powiatowej w Zalesiu Śląskim

📅17 listopada 2018, 21:03

Z początkiem września 2018 r., rozpoczął się dalszy etap gruntownej przebudowy drogi powiatowej pomiędzy powiatem strzeleckim i kędzierzyńsko-kozielskim. Etap ten rozpoczął się od granicy powiatów w stronę Zalesia Śląskiego. W ramach tej inwestycji oprócz przebudowy drogi trwa również budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika. Jest to wspólny projekt powiatu strzeleckiego oraz kędzierzyńsko-kozielskiego. Oprócz tego gmina Leśnica w tym samym czasie realizuje inwestycję związaną z budową kanalizacji na ul. Kościuszki, w obrębie centrum wsi oraz na ul. Strażackiej.

Remont na głównym skrzyżowaniu

Remont na głównym skrzyżowaniu

W związku z tymi pracami od początku września zarówno mieszkańcy wsi oraz przejezdni muszą liczyć się z wieloma utrudnieniami i niedogodnościami. Do końca października wyłączona z ruchu była tylko ul. Kościuszki (za wyjątkiem mieszkańców dojeżdżających do posesji). Z początkiem listopada etap związanych z przebudową drogi przesunął się już w obręb centrum wsi oraz na ul. Strażacką. Zdarty został w tym miejscach całkowicie asfalt oraz rozebrane zostały chodniki. Mimo prowadzonych robót na ul. Strażackiej, w centrum wsi oraz częściowo na ul. Leśnickiej ruch tutaj odbywa się normalnie, ale kierowcy muszą liczyć się tutaj z utrudnieniami. Niebawem ustawiona zostanie tutaj sygnalizacja świetlna tak aby usprawnić przejazd pojazdów. Z powodu rozebranych chodników ostrożniejsi muszą być również piesi. Kierowcy muszą pamiętać, że wzdłuż remontowanych odcinków dróg podążają do szkoły oraz przedszkola dzieci, więc powinni zachować szczególną ostrożność w tym miejscu.

Przed mieszkańcami oraz kierowcami jeszcze kilka miesięcy, w trakcie których muszą liczyć się z wieloma niedogodnościami.

Remont na ul. Kościuszki

Remont na ul. Kościuszki

Remont na ul. Kościuszki

Remont na ul. Kościuszki

Remont na ul. Kościuszki

Remont na ul. Kościuszki

Remont na ul. Kościuszki

Remont na ul. Kościuszki

Remont na ul. Kościuszki

Remont na ul. Kościuszki

Remont na ul. Kościuszki

Remont na ul. Kościuszki

Remont na ul. Kościuszki

Remont na ul. Kościuszki

Remont na głównym skrzyżowaniu

Remont na głównym skrzyżowaniu

Remont na głównym skrzyżowaniu

Remont na głównym skrzyżowaniu

Remont na ul. Strażackiej

Remont na ul. Strażackiej

Remont na ul. Strażackiej

Remont na ul. Strażackiej

Remont na ul. Leśnickiej

Remont na ul. Leśnickiej

Remont na ul. Leśnickiej

Remont na ul. Leśnickiej

Między Zalesiem Śląskim a Cisową położono już pierwszą warstwę asfaltu

Między Zalesiem Śląskim a Cisową położono już pierwszą warstwę asfaltu

Share this article: