Delegacja z Zalesia Śląskiego na dożynkach diecezjalnych

Delegacja z Zalesia Śląskiego na dożynkach diecezjalnych

Delegacja z Zalesia Śląskiego na dożynkach diecezjalnych

📅25 września 2017, 12:10

24 września 2017 r., w Górze Św. Anny, odbyły się dożynki diecezjalne z udziałem biskupa ks. Pawła Stobrawy. Msza św. rozpoczęła się o godz. 11.00 w Grocie Lurdziej. Na dożynkach obecna była także delegacja wraz z tegorocznymi starostami Teresą i Joachimem Tiszbierek z Zalesia Śląskiego, którzy osobiście złożyli chleb dożynkowy na ręce biskupa.

Delegacja z Zalesia Śląskiego wraz z koroną

Delegacja z Zalesia Śląskiego wraz z koroną

Biskup Paweł Stobrawa święci korony dożynkowe

Biskup Paweł Stobrawa święci korony dożynkowe

Starostowie dożynkowi Teresa i Joachim Tiszbierek

Starostowie dożynkowi Teresa i Joachim Tiszbierek

Share this article: