Królewsko-pruski reper na kościele parafialnym

Królewsko-pruski reper na kościele parafialnym

Królewsko-pruski reper na kościele parafialnym

📅23 lutego 2017, 12:29

Pewnie nie jeden z naszych mieszkańców idąc do kościoła zauważył na jego zewnętrznej ścianie wmurowany tajemniczy metalowy symbol w kształcie koła. Ten symbol to królewsko-pruski reper, który umieszczony jest obok głównego wejścia do kościoła. W języku geodezyjnym to stabilizowany punkt wysokościowej osnowy geodezyjnej, dla którego wyznaczono wysokość w przyjętym układzie odniesienia, wg którego ustala się wysokość nad poziomem morza innych obiektów położonych na terenie naszej miejscowości.

Ten znajdujący się na naszym kościele ma wyróżniający się kształt, ale często mogą to być umieszczone na ścianach budynków np. śruby kolejowe lub inne metalowe obiekty. Jest to prawdopodobnie najstarszy, ale nie jedyny punkt odniesienia wysokościowego dla Zalesia Śląskiego. Reper znajdujący się na kościele parafialnym wyznacza wysokość 227,3442 m.n.p.m (dane z 1986 r.). według punktu odniesienia Kronsztadt (wyspa i port na Morzu Bałtyckim nieopodal Sankt Petersburga, gdzie znajduje się mareograf, czyli przyrząd do ustalania średniego poziomu morza).

Zakotwiczony reper w murze kościoła parafialnego w Zalesiu Śląskim

Zakotwiczony reper w murze kościoła parafialnego w Zalesiu Śląskim

Należy pamiętać o tym, że powierzchnia ziemi ulega ciągłym zmianom dlatego wysokość nad poziomem morza dla wszystkich reperów może się z czasem zmieniać a dla repera na kościele parafialnym wysokość pochodzi z roku 1986.

Napis na reperze w języku niemieckim brzmi: „* KÖNIGL.PREUSS.LANDES-AUFNAHME * METER ÜBER NORMAL-NULL” co w tłumaczeniu na język polski brzmi: „Królewski Pruski Urząd Geodezyjny. Metryczny punkt zerowy (poziom morza)”. Niestety nie wiadomo kiedy reper ten został umieszczony na naszym kościele, ale raczej było to po roku 1875, gdyż w tym właśnie roku powstał Pruski Urząd Geodezyjny.

Inny reper znajduje się na dawnym budynku dworca kolejowego w Zalesiu Śląskim od strony dawnego peronu i wyznacza wysokość 234 m.n.p.m.

Reper w murze dawnego budynku PKP w Zalesiu Śląskim

Reper w murze dawnego budynku PKP w Zalesiu Śląskim

W tym roku dane dotyczące reperów zostały zaktualizowane i być może wkrótce uda się nam podać ich zaktualizowane wartości.

Share this article: