Zapraszamy na Leśnicką Majówkę!

Zapraszamy na Leśnicką Majówkę!

📅25 kwietnia 2016, 13:39

Leśnicka Majówka – Święto Kwiatów
30 kwietnia 2016 r., Stodoła w Parku Miejskim w Leśnicy

Program:
15.00 – stawianie Drzewka Majowego – Dom Spotkań, ul. Powstańców Śl. 1 oraz przemarsz w towarzystwie orkiestry do Stodoły w Parku
15.30 – występy zespołów:
– orkiestra Szkoły Muzycznej w Leśnicy
– mażoretki
– Entropia
– Mini Entropia
– Marlenki

16.30 – Studio Wokalne „BIS”
17.00 – Dominika i Janusz Żyłka
18.30 – Zespół Śpiewaczy „Frohsinn”
19.00 – Kabaret „ŻUK”
20.00 – zabawa z zespołem „BIS”

Organizatorzy:
LOKiR, Gminny Zarząd i Koło DFK Leśnica

Plakat imprezy

Plakat imprezy

Sponsor imprezy:

gazOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej spółka rozpoczyna realizację strategicznych gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław i Zdzieszowice –  Kędzierzyn-Koźle, których trasa będzie przebiegać przez obszar Gminy Leśnica.
Efektem projektowanych inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Opolszczyzny oraz Górnego i Dolnego Śląska. Gminy, na terenie których zlokalizowany będzie gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2%  wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.
Gazociągi relacji: Zdzieszowice – Wrocław i  Zdzieszowice –  Kędzierzyn-Koźle będą stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe.Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycjom  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. (http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-wroclaw/ , http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-kedzierzyn-kozle/.
Budowa gazociągu relacji Zdzieszowice-Wrocław planowana jest także do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

Udostępnij ten artykuł: