Zebranie wiejskie. Sołtyska złożyła rezygnację.

Zebranie wiejskie. Sołtyska złożyła rezygnację.

Zebranie wiejskie. Sołtyska złożyła rezygnację.

📅18 marca 2016, 11:18

17 marca 2016 r. w Zalesiu Śląskim odbyło się zebranie wiejskie z udziałem Burmistrza Leśnicy Łukasza Jastrzembskiego, które jednocześnie było sprawozdaniem z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2015. Po przeczytaniu sprawozdania zebranym mieszkańcom wsi sołtyska Bożena Mróz oznajmiła, że chce zrezygnować z dalszego pełnienia tej funkcji. Powodem rezygnacji są sprawy osobiste sołtyski. Pani Bożena Mróz korzystając okazji podziękowała wszystkim, którzy w czasie jej kadencji, która trwała od roku 2011 pomagali i wspierali jej działania.

Następnie zostało przeprowadzone głosowanie wśród zebranych mieszkańców nad przyjęcim rezygnacji Bożeny Mróz z funkcji sołtysa. Za przyjęciem rezygnacji zagłosowała większość zebranych więc pani Bożen Mróz wraz z radą sołecką zostali odwołani z pełnienia swoich funkcji do czasu przeprowadzenia nowych wyborów na sołtysa i radę sołecką Zalesia Śląskiego.

Sprawy finansowe naszego sołectwa zostały przekazane radnemu Kazimierzowi Mierzejewskiemu do czasu wybrania nowych władz sołectwa.

Następnie głos zabrał Burmistrz Leśnicy, który podziękował sołtysce za dotychczasową pracę na rzecz mieszkańców Zalesia Śląskiego, ale również i gminy. Burmistrz przedstawił także plany inwestycyjne na rok bieżący dotyczące zarówno gminy Leśnica oraz samego Zalesia Śląskiego. Przedstawiony został również temat związany z sześciolatkami w naszej gminie oraz program 500 Plus. Burmistrz przedstawił również temat związany z dużą inwestycją, która obejmie naszą miejscowości a chodzi o gruntowną przebudowę drogi powiatowej od ronda w Zalesiu Śląskim poprzez ul. Strażacką i ul. Kościuszki aż do ronda grunwaldzkiego w Kędzierzynie-Koźlu. Głos w tej sprawy zabrał również radny powiatowy Andrzej Wróbel i zadeklarował w tej sprawie pomoc mieszkańcom aby już na etapie projektowania trafiały do niego uwagi związane z tym tematem. Projekt przebudowy tej drogi ma być gotowy do końca 2016 r. Ze strony Burmistrza Leśnicy padła również prośba w stronę mieszkańców o pilnowanie swoich psów, gdyż w momencie zgłoszenia o poruszającym się psie bez właściciela urzędnicy zmuszeni są do wyłapania takiego psa. Koszt takiej czynności przez specjalistyczną firmę  to ok. 1800 zł. Rocznie wydatki gminy z tego powodu to ok. 25 tys. zł.

Na koniec zebrania mieszkańcy mieli szansę zadać pytania oraz przedstawić lokalne problemy Burmistrzowi Leśnicy. Poruszony został m.in. problem śmieci, z którym zmagają się mieszkańcy bloków przy ul. Strzeleckiej. Również jeden z mieszkańców miał zastrzeżenia co do likwidacji oświetlenia przy ulicy biegnącej między blokami w kierunku firmy Roldam. Jest to jednak teren prywatny a gmina nie może oświetlać terenów prywatnych – wyjaśnił Burmistrz. Padły również uwagi do fatalnego stanu dróg powiatowych oraz chodników.

Udostępnij ten artykuł: