Zebranie wiejskie. Sołtyska złożyła rezygnację.

Zebranie wiejskie. Sołtyska złożyła rezygnację.

17 marca 2016 r. w Zalesiu Śląskim odbyło się zebranie wiejskie z udziałem Burmistrza Leśnicy Łukasza Jastrzembskiego, które jednocześnie było sprawozdaniem z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2015.