Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP w Zalesiu Śląskim laureatem konkursu „najlepsi z najlepszych”!

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP w Zalesiu Śląskim laureatem konkursu „najlepsi z najlepszych”!

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP w Zalesiu Śląskim laureatem konkursu „najlepsi z najlepszych”!

📅09 marca 2016, 18:43

Nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wzięła udział w VII edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna. Zgodnie z regulaminem, celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach.

Do konkursu zgłoszono 29 prac dokumentujących działalność MDP w 2015 r. z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego.

Jury, w skład którego weszli członkowie Komisji ds. Młodzieży i Sportu ZG ZOSP RP oraz opiekunowie MDP – laureaci Konkursu z poprzednich lat, w wyniku analizy przesłanych materiałów za wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą uznało Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Zalesie Śląskie, woj. opolskie, a za najlepszego Opiekuna Fabiana Rosłego.

Opiekunem drużyny jest dh Fabian Rosły

Opiekunem drużyny jest dh Fabian Rosły

– To zasługa nie tylko moja jako opiekuna, ale również moich kolegów strażaków, którzy pomagali mi przy przekazywaniu wiedzy, szkoleniach oraz innych formach kształcenia naszych najmłodszych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej a są to: dh Krzysztof Golly, dh Krzysztof Strużyna, dh Adrian Alscher oraz druhna Martina Tiszbierek, którym jestem wdzięczny za pomoc – mówi opiekun drużyny Fabian Rosły.

Męska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP w Zalesiu Śląskim w trakcie zawodów

Męska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP w Zalesiu Śląskim w trakcie zawodów

Aktualnie nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczy 37 członków. Młodzi strażacy regularnie szkolą się i przygotowują do zawodów sportowo-pożarniczych oraz uzupełniają swoją wiedzę z dziedziny pożarnictwa oraz udzielania pierwszej pomocy. To dla całej jednostki powód do dumy oraz inwestycja, która zaowocuje w przyszłości.

Sołtyska Zalesia Śląskiego w imieniu wszystkich mieszkańców naszej miejscowości składa serdeczne podziękowania zarówno opiekunom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej za poświęcony czas w szkoleniu młodzieży a przede wszystkim członkiniom oraz członkom drużyn, którzy poświęcają swój czas i chętnie reprezentują nie tylko Ochotniczą Straż Pożarną, ale również naszą miejscowość na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim a także krajowym.

Serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Udostępnij ten artykuł: