Ważne zmiany w związku z drogą powiatową

Ważne zmiany w związku z drogą powiatową

Z racji, że gmina Leśnica jest partnerem projektu pt. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”, mamy dzięki temu szansę na poprawę jakości życia społecznego w wielu jego