Duże zmiany na ul. Ujazdowskiej

Duże zmiany na ul. Ujazdowskiej

Duże zmiany na ul. Ujazdowskiej

📅23 czerwca 2015, 19:44

Po wielu latach mieszkańcy ul. Ujazdowskiej w Zalesiu Śląskim doczekali się nowej i lepszej drogi dojazdowej do ich posesji. Gruntowna przebudowa tej ulicy to największa i najdroższa inwestycja gminy Leśnica w 2015 r., mimo uboższego budżetu niż w latach poprzednich, czego powodem jest brak dotacji unijnych. Koszt tej inwestycji to 1 200 000 zł.

Tak wygląda obecnie ul. Ujazdowska

Tak wygląda obecnie ul. Ujazdowska

W ramach tej inwestycji wykonano również remonty przepustów wraz z ich pogłębieniem; wyczyszczenie i wyprofilowanie rowu a także skorygowanie promienia chodnika od ronda w stronę ul. Ujazdowskiej. Jedną z ważnych rzeczy było wykonanie na całej długości tej ulicy oświetlenia 6 latarniami z lampani ledowymi.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy mogą bezpieczniej i wygodniej dotrzeć do swoich domów w szczególności po zachodzie słońca.

Latarnia z lampą LED

Latarnia z lampą LED


Ul. Ujazdowska od strony Ferdynandu

Ul. Ujazdowska od strony Ferdynandu


Wyremontowany przepust

Wyremontowany przepust


Tak wyglądają wjazdy do posesji

Tak wyglądają wjazdy do posesji


Przywrócono przejazd z ul. XV-lecia na ul. Ujazdowską

Przywrócono przejazd z ul. XV-lecia na ul. Ujazdowską