Amfiteatr na Górze św. Anny

Amfiteatr na Górze św. Anny

Amfiteatr na Górze św. Anny

📅19 lutego 2015, 15:14

Góra św. Anny posiada doniosłe znaczenie polityczne. W okresie III powstania śląskiego w 1921 roku miejsce to urosło do rangi symbolu dla walczących tu stron: Polaków i Niemców.

Jedna z imprez w amfiteatrze

Jedna z imprez w amfiteatrze

Rejon Góry św. Anny był bowiem centralnym odcinkiem działań zbrojnych, które zdecydowały o przebiegu granicy polsko-niemieckiej na terenie Górnego Śląska. W trwających do 5 lipca 1921 roku walkach, ofiary po obu stronach: polskiej i niemieckiej były zbliżone. Z polskiej dokumentacji wynika, że poległo tu ponad 1200 powstańców, a około 800 doznało ciężkich zranień. W latach trzydziestych rząd hitlerowskiej Rzeszy postanowił wybudować tu pomnik ku czci poległych obrońców niemieckiego Śląska oraz amfiteatr.

Widok na scenę

Widok na scenę

W roku 1934 rozpoczęto budowę amfiteatru wg projektu Franza BöhmeraGeorga Petricha. Obiekt obliczony był na 7 tysięcy miejsc siedzących i dwadzieścia trzy tysiące stojących. Budowę mauzoleum zaś zakończono w 1938 r. Uroczyste otwarcie amfiteatru i odsłonięcie pomnika odbyło się 22 maja 1938 r. w obecności wysokich władz NSDAP. Mauzoleum i amfiteatr w zamyśle nazistów miały stwarzać przeciwwagę dla sanktuarium na Górze św. Anny. Obecnie amfiteatr na Górze św. Anny jest największym tego typu obiektem w kraju.