Nowy inwestor w Gminie Leśnica

Nowy inwestor w Gminie Leśnica

W typowo rolniczej gminie, jaką jest Gmina Leśnica, czynimy starania aby nasi rolnicy mieli właściwe warunki dla rozwoju swoich gospodarstw ale również zależy nam na tym aby pojawiały się przedsiębiorstwa