Naprawiony chodnik w Zalesiu Śląskim

Naprawiony chodnik w Zalesiu Śląskim

Naprawiony chodnik w Zalesiu Śląskim

📅17 sierpnia 2014, 15:11

W sierpniu zakończone zostały prace związane z modernizacją chodnika na ul. Leśnickiej i Dworcowej, który służy mieszkańcom tych ulic oraz dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej.

Chodnik był już w złym stanie, posiadał liczne wgłębienia i zapadnięcia, ale większy jego odcinek został rozebrany oraz ułożony na nowo. Mamy nadzieję, że idealny stan chodnika utrzyma się tym razem na kilka kolejnych lat oraz mamy nadzieję, że chodnik wytrzyma praktycznie codzienny ciężki transport, który przejeżdża przez niego do firmy na ul. Dworcowej.

Zostały także zmodernizowane studzienki burzowe, które do tej pory były zapchane piachem.