Naprawiony chodnik w Zalesiu Śląskim

Naprawiony chodnik w Zalesiu Śląskim

W sierpniu zakończone zostały prace związane z modernizacją chodnika na ul. Leśnickiej i Dworcowej, który służy mieszkańcom tych ulic oraz dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej. Chodnik był już w złym