Wyróżnienie dla Zalesia Śląskiego w konkursie Piękna Wieś Opolska

Wyróżnienie dla Zalesia Śląskiego w konkursie Piękna Wieś Opolska

Wyróżnienie dla Zalesia Śląskiego w konkursie Piękna Wieś Opolska

📅20 września 2012, 13:39

W dniu 15 września 2012r. w Kórnicy odbyły się uroczystości finałowe konkursu „Piękna Wieś Opolska 2012”, w których uczestniczył Zastępca Burmistrza Leśnicy Pan Andrzej Iwanowski. Kamień Śląski wybrano „Najpiękniejszą wsią 15-lecia Odnowy Wsi Opolskiej”, a Kórnicę w gm. Krapkowice „Najpiękniejszą wsią 2012 r.” Wyniki 15. edycji konkursu Piękna Wieś Opolska ogłosił zarząd województwa.

W kategorii „NAJLEPSZY START W ODNOWIE WSI” z uwagi na wysoki i bardzo wyrównany poziom dwóch zgłoszonych do konkursu sołectw komisja konkursowa nie przyznała pierwszego miejsca, natomiast przyznała dwa równorzędne wyróżnienia: Budzów gm. Gorzów Śląski – wartość nagrody 3500 zł i Zalesie Śląskie gm. Leśnica – wartość nagrody 3500 zł.

Z Sołectwa Zalesie Śląskie nagrody odebrali: Grażyna Bochynek oraz Zbigniew Romik.

W pracach komisji konkursowej udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Izby Rolniczej w Opolu, Sejmiku Województwa Opolskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej i moderatorzy Odnowy Wsi.