Piękna Wieś Opolska 2012 – Najlepszy start

Piękna Wieś Opolska 2012 – Najlepszy start

Piękna Wieś Opolska 2012 – Najlepszy start

📅26 sierpnia 2012, 13:29

W dniu 26 lipca w godzinach porannych w naszej miejscowości miała miejsce wizyta komisji konkursowej. Wizyta ta rozpoczęła się spotkaniem przed budynkiem remizy OSP. Gości – komisję konkursową z Urzędu Marszałkowskiego – powitała nasza pani sołtys Bożena Mróz wspólnie z burmistrzem Leśnicy Andrzejem Iwanowskim oraz paniami z Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

Gości witali również przedstawiciele rady sołeckiej i Grupy Odnowy Wsi. Po krótkim powitaniu nasi druhowie Ryszard Golly i Tadeusz Korczyński zaprezentowali remizę i posiadany sprzęt. Goście odwiedzili też salę internetową oraz zapoznali się z historią i osiągnięciami OSP w Zalesiu Śląskim. Komisja w dalszej części wizyty przeszła na plac kościelny i do kościoła. W ciszy, po krótkiej modlitwie przeszliśmy na plac przy plebani, po którym oprowadził gości ksiądz proboszcz Teodor Smiatek. Zaprezentował salki katechetyczne i grotę z piwnicą.

Po opuszczeniu placu plebanijnego komisja przeszła do Domu Spotkań, gdzie podjęta została małym poczęstunkiem. W trakcie została gościom przedstawiona ok. 40-minutowa prezentacja multimedialna opisująca dokonania rady sołeckiej i Grupy Odnowy Wsi w Zalesiu Śląskim od momentu przystąpienia wsi do Programu Odnowy Wsi tj. od wiosny 2011 roku. Te właśnie zagadnienia były szczególnym obszarem zainteresowania komisji konkursowej. Prezentacja spotkała się z dobrym odbiorem – członkowie komisji żywo interesowali się naszymi dokonaniami. Po prezentacji członkowie komisji dokonali „objazdu” wsi. W trakcie, zatrzymaliśmy się na krótkie „dodatkowe wyjaśnienia” w Popicach, przy rondzie i boisku oraz przy budynku szkoły. Po powrocie do Domu Spotkań odbyło się krótkie podsumowanie i pożegnanie. Goście na pamiątkę otrzymali pamiątkowe kubki ze zdjęciami z Zalesia Śląskiego.

W kategorii „NAJLEPSZY START W ODNOWIE WSI” z uwagi na wysoki i bardzo wyrównany poziom dwóch zgłoszonych do konkursu sołectw komisja konkursowa nie przyznała pierwszego miejsca, natomiast przyznała dwa równorzędne wyróżnienia :Budzów gm. Gorzów Śląski oraz Zalesie Śląskie gm. Leśnica.