I Zawody Ciągników Rolniczych w Zalesiu Śląskim

I Zawody Ciągników Rolniczych w Zalesiu Śląskim

I Zawody Ciągników Rolniczych w Zalesiu Śląskim

📅16 lipca 2012, 13:20

15 lipca 2012 r. w Zalesiu Śląskim po raz pierwszy odbyły się Zawody Ciągników Rolniczych. Impreza rozpoczęła się po godz. 14.00 na boisku sportowym. Udział w zawodach wzięły 4 drużyny z gminy Leśnica, które reprezentowały miejscowości: Leśnica, Raszowa, Lichynia oraz Zalesie Śląskie.

Drużyny miały do wykonania kilka przeróżnych konkurencji, podzielonych na dwa etapy. Pierwszy polegał na przebyciu toru przeszkód, który składał się z: rzutem kaloszami do opony, przejście grupą na specjalnych nartach, odszukanie sześciu ziemniaków w stogu siana, przetoczenie dwóch bali słomy i ułożenie ich na przyczepie przez kierowcę ciągnika, ubicie białka z jaj i wypicie butelki piwa przez smoczek. Drugi etap polegał na przebiegnięciu slalomem całej drużyny, która wcześniej została związana sznurem a następnie przewiezienie ciągnikiem slalomem wiadra pełnego wody, tak aby ulać jak najmniejszą ilość.

Konkurencje okazały się dobrą zabawą dla drużyn a przy okazji wywoływały spory uśmiech wśród widzów. Kibice drużyn również dopisali a przybyło ich sporo. Wyniki zawodów zostały ogłoszone przez głównego sędziego – druha Tadeusza Korczyńskiego a zwycięzcami zawodów zostały wszystkie drużyny. Puchary oraz nagrody rzeczowe wręczył zastępca burmistrza Leśnicy – Andrzej Iwanowski w asyście sołtys Zalesia Śląskiego – Bożeny Mróz, która była organizatorką zawodów wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zalesiu Śląskim, Grupą Odnowy Wsi i radą sołecką. Za pomoc w organizacji imprezy dziękujemy rolnikom, osobom, które czynnie brały udział w przeprowadzeniu imprezy oraz paniom, które upiekły ciasto. Dziękujemy firmie ROL-DAM oraz KRIS-ROL za ufundowanie nagród oraz Burmistrzowi Leśnicy za ufundowanie pucharów. Dziękujemy również ogromnej liczbie mieszkańców, która przybyła na zawody i wspólnie bawiła się podczas imprezy.