Jest szansa na radar meteorologiczny na Górze św. Anny

Jest szansa na radar meteorologiczny na Górze św. Anny

Po sierpniowej tragedii w 2008 roku, jaka nastąpiła w wyniku przejścia tornada przez kilka miejscowości na Opolszczyźnie, podjęto decyzję o wspólnym sfinansowaniu radaru, przez trzy wojewódzkie fundusze ochrony środowiska –

Spotkanie Wigilijne w szkole podstawowej w Zalesiu Śląskim

Spotkanie Wigilijne w szkole podstawowej w Zalesiu Śląskim

Dwudziestego drugiego grudnia w szkole podstawowej w Zalesiu Śląskim odbyło się spotkanie wigilijne w którym udział wzięła cała społeczność uczniowska oraz grono pedagogiczne. Dyrektorka Ewa Spinda powitała wszystkich obecnych oraz

Strażacy z Zalesia Śląskiego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym!

Strażacy z Zalesia Śląskiego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym!

Od 14 grudnia 2009 roku, Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu Śląskim, stała się pełnoprawnym członkiem  Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To wielki krok w rozwój naszej jednostki oraz wyróżnienie w skali kraju.