Z ekologią na „Ty”

Z ekologią na „Ty”

📅09 czerwca 2008, 15:05

Już od najwcześniejszych lat życia człowieka, trzeba kształtować sposób myślenia i zachowania. Dziecko nauczone proekologicznego myślenia, w okresie dojrzałym jest w stanie naprawić lub zneutralizować negatywne skutki gospodarki jego poprzedników na Ziemi.

Mając to na uwadze Publiczne Przedszkole w Zalesiu Śląskim z Oddziałem Zamiejscowym w Lichyni zorganizowało warsztaty ekologiczne dla nauczycieli w dniu 15 maja 2008r. w siedzibie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”.

Warsztaty prowadziła Pani Beata Wielgosik, która przedstawiła walory okolic Góry Św. Anny jako miejsce edukacyjne dla dzieci przedszkolnych. Przepiękna okolica i miejsca do organizowania wycieczek zachęcają do poznawania treści przyrodniczych, a połączenie ich z zabawą pomoże dzieciom poznać i zrozumieć fakty, zjawiska oraz zagrożenie i problemy otaczającej je rzeczywistości.

Drugim ważnym wydarzeniem w naszym przedszkolu był konkurs pt. „Podróż do Ekolandii”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci 4-5-6 letnich i odbył się 3 czerwca 2008 r. w Oddziale Zamiejscowym w Lichyni.

Każde przedszkole wytypowało drużynę 3-osobową. W tym dniu pogoda dopisała, więc konkurs przeprowadzony został w ogrodzie przedszkolnym. W różnych miejscach ogrodu ustawione zostały stacje – krainy, które odwiedzały dzieci jadąc w „pociągu”. Na każdej stacji – krainie – czekały na dzieci zadania do wykonania.

W Krainie Czystej Wody dzieci miały za zadanie przenieść kubek pełen wody do mety, tak aby jej nie wylać. W Krainie Pięknych Roślin dzieci sadziły kwiatki do doniczek. Następną krainą była Kraina Świeżego Powietrza. Tu dzieci sprawdzały czy w balonach jest powietrze. W Krainie Wesołych Zwierząt odgadywały nazwy zwierząt na podstawie dźwięków jakie wydają (z płyty CD).
Kolejną krainą była Kraina Śmieci. Dzieci miały za zadanie posegregować śmieci w odpowiednich pojemnikach stojących przed przedszkolem. Kraina Ciszy była miejscem relaksu. Dzieci w ciszy podawały w kole naczynie z wodą i słuchały odgłosów przyrody. W Krainie Ekoludka odbył się Quiz ekologiczny. Każda drużyna udzielała odpowiedzi na dwa wylosowane pytania. Ostatnią krainą była Ekolandia, gdzie dzieci prezentowały przygotowane piosenki i wiersze o tematyce ekologicznej.
Celem konkursu było m. in. kształtowanie zachowań proekologicznych i stwarzanie sytuacji możliwości dobrej zabawy. Dzieci wróciły do domów zmęczone, ale też zadowolone, gdyż wszystkie zadania wykonały wzorowo i otrzymały piękne nagrody, które ufundował Burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał.

Konkurs przygotowała i prowadziła nauczycielka Barbara Strużyna.