Festiwal Europejski

Festiwal Europejski

📅16 listopada 2007, 14:21

W dniu 05.11.2007 roku w Opolu odbył się Festiwal Programu „Uczenie się przez całe życie” organizowany przez Kuratorium Oświaty w Opolu. Publiczne Przedszkole w Zalesiu Śląskim wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Lichyni dostało imienne zaproszenie na tą imprezę jako przykład dobrej praktyki. Celem spotkania było promowanie przykładów dobrej praktyki, a także możliwość zdobywania wiedzy związanej z pozyskiwaniem funduszy na realizację działań służących podnoszeniu jakości kształcenia i wychowania. Nasze przedszkolaki, przedstawiły na spotkaniu krótki program artystyczny w językach naszych parterów: włoskim i francuskim. Zaprezentowaliśmy również na naszym stoisku efekty naszej dwuletniej współpracy.

Przedszkole w Zalesiu Śląskim, już od trzech lat, jako jedyne Przedszkole w województwie realizuje program Sokrates- Comenius. Temat naszego projektu brzmi ,,Książka rośnie razem z dzieckiem’’. W ramach programu zajmujemy się przedstawianiem literatury polskiej naszym przedszkolom partnerskim, a także poznajemy naszych wychowanków z literaturą dziecięcą innych przedszkoli.

Nasze przedszkola partnerskie pochodzą z krajów: Francja, Hiszpania, Irlandia, Szwecja, Włochy. Dwa razy do roku organizowane są spotkania robocze koordynatorów, na których omawiane są szczegóły całorocznej pracy oraz jej podsumowanie.

W dniach 06.11.07- 10.11.2007 odbyło się spotkanie robocze w Salerno Pontegnano we Włoszech. Podczas spotkania w którym uczestniczył koordynator projektu p. Lidia Kryś omówiono szczegóły pracy na bieżący rok szkolny, omówiono również problemy z jakimi się borykają każdy z krajów a także osiągnięcia. Na spotkaniu tym został przedstawiony występ przedszkolaków z Zalesia zarejestrowany podczas występów w 05.11 w Opolu. Przedszkolaki dostały gromkie brawa od swoich włoskich rówieśników. Byli oni pod wrażeniem możliwości językowych naszych wychowanków.
Nastąpiła wymiana prezentów i książek.
Nasz przedstawiciel zawiózł do Włoch dla wszystkich uczestników spotkania z każdego kraju małe upominki od naszych przedszkolaków a także materiały promocyjne przygotowane przez Urząd Miejski w Leśnicy a także Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich.