Muzyka łączy…

Muzyka łączy…

📅14 czerwca 2005, 14:13

„Muzyka łączy ludzi” – tak powiedziała p. Lilla Popławska, nauczycielka ze SP w Zaleisu Śl., która razem z p. Barbarą Strużyną postanowiły zorganizować na boisku szkolnym w Zalesiu mały festyn integracyjny dla dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. W organizacji tej imprezy pomogli: dyrekcja szkoły i przedszkola w Zalesiu, OSP w Zalesiu oraz inne osoby.

Na szkolnym boisku bawiły się dzieci sprawne i niepełnosprawne, które przybyły z Publicznego Przedszkola w Zalesiu, Szkoły Podstawowej w Zalesiu oraz dzieci, które przyjechały do nas z Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich. Impreza ta, choć skromna, to dla tych dzieci była okazją udowodnić ludziom zdrowym, że najważniejszym w życiu jest cieszyć tym, co się ma. Dzieci te udowodniły, że bawić się można bez względu na to czy jest się zdrowym czy chorym, białym czy czarnym, małym czy dużym. Trzeba mieć wiele sił i odwagi, by mimo różnych utrudnień w życiu, iść do przodu i osiągnąć swój cel.