Muzyka łączy…

Muzyka łączy…

„Muzyka łączy ludzi” – tak powiedziała p. Lilla Popławska, nauczycielka ze SP w Zaleisu Śl., która razem z p. Barbarą Strużyną postanowiły zorganizować na boisku szkolnym w Zalesiu mały festyn