Zbiórka

Zbiórka

📅16 marca 2003, 17:23

Przez cały tydzień można po każdej mszy św. na probostwie oddawać nieużywane i niepotrzebne okulary. Najlepiej by było gdyby do każdych dołączony był opis dotyczący dioptrii (plusy, minusy). Zbiórka ta ma na celu zebranie i wysłanie okularów misjonarzom z Afryki, którzy mogliby rozdać je tamtejszej ludności.