Rezerwat przyrody Góra Św. Anny

Rezerwat przyrody Góra Św. Anny

Rezerwat przyrody Góra Św. Anny

📅24 czerwca 2002, 13:22

Rezerwat przyrody Góra Św. Anny − powołany w 1971 roku, geologiczny rezerwat przyrody o powierzchni 2,69 ha. Położony w miejscowości Góra Św. Anny, gminie Leśnica, na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny, ok. 40 m poniżej szczytu Chełmskiej Góry na jej południowo-zachodnim zboczu (pomiędzy klasztorem a zajazdem).

Geopark zimą

Geopark zimą

Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie i ochrona rzadkich profili i zjawisk geologicznych po działającym na tym terenie przed 27 milionami lat wulkanie.

Geopark zimą

Geopark zimą

Rezerwat obejmuje fragment nieczynnego kamieniołomu bazaltu i wapienia, gdzie zachowały się pozostałości zjawisk wulkanicznych. Erupcja wulkanu miała miejsce w okresie alpejskich ruchów górotwórczych i wypiętrzania się skał. Jej pozostałościami w obrębie rezerwatu są tufy wulkaniczne (w tym w centrum rezerwatu stożek popiołów chroniony jako pomnik przyrody), bomby (o zabarwieniu brunatnoczerwonym i wrzecionowatym kształcie) i żyły bazaltowe oraz słupy bazaltowe (o średnicy 5-15 cm rzadziej 20-30 cm) wnikające w wapienie triasowe i w warstwę piaskowca.

Nowa ścieżka do geoparku

Nowa ścieżka do geoparku

Roślinność rezerwatu:

– rozchodnik ostry
– rozchodnik wielk
– pięciornik wiosenny
– zanokcica murowa
– łubin trwały

Punk widokowy

Punk widokowy


Punk widokowy

Punk widokowy


Ścieżka wokół geoparku

Ścieżka wokół geoparku