Pomnik Jana Pawła II na Górze św. Anny

Pomnik Jana Pawła II na Górze św. Anny

📅24 czerwca 2002, 10:36

25 czerwca 2000 r., w siedemnastą rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II na Górę św. Anny, posadowiono tam jego pomnik, który jest upamiętnieniem pobytu Ojca Świętego w tym szczególnym dla Ślązaków miejscu i jednocześnie wotum Opolszczyzny z okazji Roku Jubileuszowego.

Pomnik św. Jana Pawła II

Pomnik św. Jana Pawła II

Uroczystego odsłonięcia i poświęcenia monumentu papieża dokonali 25.06.2000 r. ordynariusz opolski abp Alfons Nossol oraz wojewodowie opolski i śląski w obecności parlamentarzystów, władz samorządowych różnego szczebla oraz kilku tysięcy zgromadzonych pielgrzymów z diecezji opolskiej i gliwickiej.

Pomnik św. Jana Pawła II

Pomnik św. Jana Pawła II

Pomnik powstał staraniem komitetu honorowego budowy pomnika przy ogromnym zaangażowaniu ks. Andrzeja Hanicha – koordynatora wszystkich działań osób, firm i wielu, wielu ofiarodawców, dzięki którym prace postępowały terminowo i bardzo sprawnie.

Autorem pomnika jest prof. Gustaw Zemła, który jak mówi, „jest wdzięczny losowi za ten pomnik”, a swoją pracę traktuje „jak wielki honor, zaszczyt i wyróżnienie”. Odlew i montaż monumentu odbył się w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych, a usytuowanie i otoczenie pomnika jest dziełem architektów Krystyny i Jacka Kucharzewskich oraz wielu ludzi realizujących projekt.

Pomnik św. Jana Pawła II

Pomnik św. Jana Pawła II

Podczas poświęcenia abp A. Nossol wezwał obecnych do modlitwy za papieża i słuchania go – co jest najlepszym wyrazem miłości, a Opolanie podkreślali, że bardzo się cieszą iż nareszcie papież tak im bliski jest z nimi.