Kaplica „Boże Oko” w Czarnocinie

Kaplica „Boże Oko” w Czarnocinie

Kaplica „Boże Oko” w Czarnocinie

📅24 czerwca 2002, 11:35

Bukowe lasy położone koło Czarnocina pełne są tajemniczych wąwozów, ukrytych zakątków i legend. Miejscowość ta leży na krańcu gminy Leśnickiej. Znana jest wszystkim ze swojej kapliczki „Boże Oko”. Na temat tego najwyżej położonego miejsca W Czarnocinie są dwie legendy.

Pierwsza z nich mówi o leśniczym, który chodził na polowania wraz ze swoim psem. Jego pies kilkakrotnie powracał na to miejsce. Zaciekawiony tym postępowaniem leśniczy poszedł w to miejsce i ukazał mu się trójkątny symbol Bożego Oka. Druga legenda pochodzi już z 1485 r. Opowiada o tym, że na tym wzniesieniu kilka razy pojawiła się Święta Anna. Po kilku dniach zobaczono, że udaje się Ona w kierunku Góry Św. Anny. Tam ze swojej z góry spogląda ona na wszystkich mieszkańców. W celu upamiętnienia tego wydarzenia wybudowano tam w XV w. kapliczkę Boże Oko. Kapliczka ta ukierunkowana została w stronę Góry Św. Anny.

Boże Oko jest symbolem Bożej Opatrzności, która towarzyszy człowiekowi od chwili narodzin aż do śmierci. Od niepamiętnych czasów zawsze przed Wielkanocą chodzi się ze wsi do kapliczki z klekotkami. Obraz znajdujący się w tej kapliczce pokazujący oko Boże namalował p. Grzegorz Bogoń z Leśnicy. W dniu 5.IV.1998r. poświęcenia kaplicy dokonał ks. Proboszcz Bogdan Koczor z Góry Św. Anny.